കോർഡുറോയ്

ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗമാണിത്. കോർഡുറോയിക്ക് നല്ല അനുഭവമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദ mission ത്യം ,,, 1990 കളുടെ ആരംഭത്തിൽ, യു‌എസ്‌എ, ജർമ്മനി, ഏഷ്യ, കൂടാതെ നിരവധി മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിൽപ്പന ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒഇഎമ്മിനും അനന്തര വിപണനത്തിനുമായി ഒരു മികച്ച ക്ലാസ് വിതരണക്കാരനാകാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു! കൂടാതെ ജീവന വേണ്ടി ഉഗ്രമായി-മത്സരം എന്റർപ്രൈസ് ഉള്ളിൽ അയഥാർത്ഥമായി നേട്ടം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഭരണകൂടവും ചാരിറ്റി പ്രോഗ്രാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഊഷ്മളമായി നിങ്ങളുടെ പ്രോൽസാഹനവും സ്വാഗതം നേടിയെടുക്കാൻ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിദേശത്തും ഞങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാർക്ക് നൽകുന്നതാണ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും എന്നപോലെ കൂടുതൽ വികസനത്തിന്റെ പ്രവണതയ്‌ക്ക് അനുയോജ്യമായ മികച്ച സേവനം. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.